Đăng Nhập

 Vùng lõi

 

1. Việc sử dụng và các hoạt động diễn ra trong vùng lõi:

 

Bên cạnh việc tăng cường bảo vệ nghiêm ngặt tại 3 vùng lõi của khu DTSQ đề xuất, một số hoạt động có thể được phép diễn ra để tăng thêm nguồn thu nhập cho người dân và phát triển những hoạt động kinh tế thân thiện với môi trường như du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm, du lịch văn hóa…

 

 

 

 

2. Những tác động tiêu cực (của việc sử dụng vùng lõi hay của các hoạt động diễn ra trong hay ngoài vùng lõi) có thể xảy ra đối với vùng lõi:

Vùng lõi được sử dụng chủ yếu vào hoạt động nghiên cứu và đào tạo của các hoạt động giáo dục môi trường. Các hoạt động khác sẽ được tiến hành ngoài vùng lõi, như vậy sẽ đảm bảo được sự phát triển lâu dài.


 Bản quyền Vườn quốc gia Pù Mát
Địa chỉ: Xã Chi Khê, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại/Fax: 038.3873374   Email: vqgpm@hn.vnn.vn
Website sử dụng giải pháp YoMedia Portal