Đăng Nhập

 Vùng chuyển tiếp

Vùng chuyển tiếp có nhiều tiềm năng phát triển lâu dài và so với vùng lõi hoặc vùng đệm. Vùng này có khả năng phát triển toàn diện. Chúng bao gồm vùng thành thị, đất nông nghiệp, khu dân cư, cây cối và giao thông. Việc sử dụng không hợp lý hoặc các hoạt động trong vùng chuyển tiếp có thể gây ra các tác động không tốt. Rõ ràng là nhiều hoạt động sẽ gây tác động xấu cho vùng, ví dụ như ô nhiễm môi trường, xói mòn lớp đất bề mặt, thiếu chỗ ở…Với sự quản lý một cách thích hợp thì sẽ hạn chế được những tác động xấu này và đảm bảo cho sự phát triển tốt trong tương lai của vùng.

 

1. Các hoạt động kinh tế và các mục đích sử dụng đất chính trong vùng chuyển tiếp

 

Các hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội ở vùng chuyển tiếp vẫn diễn ra bình thường, trong đó người dân địa phương cùng với các nhà khoa học, các tổ chức bảo tồn, công ty, các tổ chức xã hội thoả thuận để cùng quản lý và sử dụng một cách bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên mà khu dự trữ sinh quyển đem lại.

   

2. Những tác động tiêu cực có thể xảy ra đối với vùng chuyển tiếp việc sử dụng vùng chuyển tiếp và do các hoạt động diễn ra tại đây

 

Ô nhiễm  môi trường, cạn kiệt tài nguyên, quá tải về dân số, thiếu thốn nhà ở… có thể xảy ra nếu như các bên liên quan không có kế hoạch quản lý, phát triển tốt.


 Bản quyền Vườn quốc gia Pù Mát
Địa chỉ: Xã Chi Khê, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại/Fax: 038.3873374   Email: vqgpm@hn.vnn.vn
Website sử dụng giải pháp YoMedia Portal