Đăng Nhập

 Lịch sử sử dụng đất

Lịch sử sử dụng đất

Đất và rừng thuộc các vùng lõi của khu DTSQ đề xuất (VQG Pù Mát, Khu BTTN Pù Huống và Khu BTTN Pù Hoạt) đều thuộc quyền sở hữu của Nhà nước; Cơ quan quản lý trực tiếp là các ban quản lý Vườn quốc gia và Khu bảo tồn dưới sự chỉ đạo của UBND Tỉnh Nghệ An. Trong các vùng đệm và chuyển tiếp của khu DTSQ thì có các vùng đất thuộc quyền sở hữu tập thể được các nông lâm trường trực tiếp quản lý và cuối cùng là sở hữu cá nhân và hộ gia đình kể cả nhà ở, ruộng vườn, trang trại do Nhà nước giao quyền sử dụng hoặc theo hợp đồng có thời hạn theo qui định về giao đất, giao rừng. Cụ thể như sau:
Lịch sử và hiện trạng sử dụng đất ở vùng lõi 1 (VQG Pù Mát )
Khu bảo tồn Thiên nhiên (KBTTN) Pù Mát được phê duyệt luận chứng kinh tế Kỹ thuật và chính thức đuợc thành lập ngày 24 tháng 8 năm 1995 trên cơ sở kết hợp 2 vùng bảo vệ Anh Sơn và Thanh Chương trước đây, nằm trên sườn đông của dải Trường Sơn, về phía Tây bắc của tỉnh Nghệ An, có độ cao tuyệt đối dao động từ 200 đến 1841m. Đỉnh cao nhất trong toàn khu vực là Pù Mát, cao 1841 m được lấy làm tên cho Khu bảo tồn.
Với diện tích khi thành lập là 91 113 ha, đất có rừng chiếm 95%, là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật quý hiếm. Để tăng cường năng lực quản lý bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, khai thác tiềm năng du lịch, góp phần phát triển kinh tế xã hội miền núi của tỉnh, tháng 4 năm 2000, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An có công văn số 814/TTUB gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị xây dựng dự án chuyển hạng Khu BTTN Pù Mát thành Vườn quốc gia (VQG) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công văn số 2113/BNN – KH, ngày 20/6/2000 đồng ý và giao cho Viện điều tra Quy hoạch rừng phối hợp cùng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An xây dựng dự án đầu tư chuyển hạng KBTTN Pù Mát thành VQG.
Vườn Quốc gia Pù Mát chính thức được thành lập theo Quyết định số 174/2001/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ, nằm trên địa bàn 3 huyện Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương tỉnh Nghệ An, với diện tích 91 113 ha. Để thực hiện mục tiêu bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, phục vụ nghiên cứu khoa học, tăng cường chức năng phòng hộ đầu nguồn, khai thác tiềm năng du lịch, góp phần phát triển – xã hội trên địa bàn. Thủ tướng Chính Phủ đã có quyết định số 571/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2002 phê duyệt Dự án khả thi đầu tư xây dựng VQG Pù Mát với nội dung đầu tư trọng điểm cho 7 Chương trình hoạt động, trong đó Chương trình bảo vệ là một trong những chương trình quan trọng hàng đầu.
Lịch sử và hiện trạng sử dụng đất ở vùng lõi 2 (Khu BTTN Pù Huống)
Khu BTTN Pù Huống nằm ở phía tây tây bắc tỉnh Nghệ An, trên địa giới hành chính của 11 xã thuộc 5 huyện: xã Cắm Muộn, Quang Phong (huyện Quế Phong); xã Châu Thành, Châu Cường và Châu Thái (huyện Quỳ Hợp); xã Châu Hoàn, Diễn Lãm (huyện Quỳ Châu); xã Bình Chuẩn (huyện Con Cuông); và các xã Nga My, Yên Hoà và Yên Tĩnh (huyện Tương Dương).
Pù Huống được chính thức công nhận là khu BTTN với diện tích là 5 000 ha theo quyết định 194CT ngày 9 tháng 8 năm 1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ). Năm 1995, Viện Điều tra quy hoạch rừng phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Nghệ An tiến hành xây dựng Dự án đầu tư thành lập khu BTTN Pù Huống cho giai đoạn 1996 – 2000 với diện tích đề xuất là 49 806 ha và Dự án này đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) thẩm định theo công văn số 127/NN-KH-TĐ ngày 15 tháng 01 năm 1996. Dự án đầu tư đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt theo quyết đinh 4296/QĐ-UB ngày 23 tháng 10 năm 1997. Tuy nhiên, do khó khăn về ngân sách nên Dự án đầu tư cho giai đoạn 1996-2000 đã không triển khai được.
BQL khu BTTN Pù Huống được thành lập theo quyết định số 342/QĐ-UB ngày 25 tháng 01 năm 2002 của UBND tỉnh Nghệ An. Sau khi thành lập BQL xây dựng lại dự án đầu tư và đã được UBND Tỉnh phê duyệt theo quyết định số 2452/QĐ-UB ngày 11 tháng 7 năm 2002 cho giai đoạn 2002-2006 với tổng kinh phí là 23 244 000 000 đồng.
BQL khu BTTN Pù Huống thành lập đi vào hoạt động từ tháng 01 năm 2002 với đội ngũ cán bộ chủ yếu chuyển sang từ lực lượng kiểm lâm và cán bộ trẻ còn thiếu kinh nghiệm trong hoạt động bảo tồn. Hiện tại, Khu bảo tồn chưa có kế hoạch quản lý và hệ thống theo dõi và đánh giá, nguồn kinh phí hạn chế và thiếu trang thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc là cản trở lớn cho việc quản lí Khu bảo tồn một cách hiệu quả và giảm thiểu các mối đe dọa tới ĐDSH, đặc biệt là các loài có giá trị bảo tồn mang tính toàn cầu của khu vực.
Lịch sử và hiện trạng sử dụng đất ở vùng lõi 3 (Khu BTTN Pù Hoạt)
Khu Pù Hoạt nằm ngoài danh sách hệ thống các khu rừng đặc dụng của Việt Nam đã ghi trong quyết định 194/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng), khu vực này bao gồm các diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ phía Bắc sông Chu và 3 tiểu khu của rừng sản xuất đã được ghi trong bản đồ phát triển kinh tế tổng quan của tỉnh Nghệ An năm 1996.
Cả 3 vùng lõi của khu DTSQ đề xuất đều nằm trong “Chiến lược phát triển của Ngành Lâm nghiệp” của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong đó có việc đề xuất mở rộng diện tích các khu rừng đặc dụng từ 1 triệu ha hiện nay lên 2 triệu ha trong thời gian từ năm 1996 đến năm 2000, và đã được Chính phủ phê duyệt. Các công văn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và của tỉnh Nghệ An liên quan đến chiến lược này bao gồm:
-  Công văn số 1586 ngày 13/7/1993 của Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT) về qui định vùng đệm, Vườn Quốc gia và Khu BTTN.
-  Quyết định số 62 LN/KL ngày 3/2/1990 ban hành những nguyên tắc và thủ tục xây dựng dự án rừng đặc dụng.
-  Tài liệu hướng dẫn của Bộ Lâm nghiệp tháng 6/1992 về nội dung, phương pháp xây dựng LCKTKT khu rừng đặc dụng.
-  Quyết định số 202 TTg ngày 2/5/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc khoanh nuôi bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng và trồng rừng.
-  Thông tư hướng dẫn thực hiện mức xuất vốn đầu tư lâm sinh số 09/KH Bộ Lâm nghiệp ngày 13/9/1994.
-  Nghị định số 02/CP ngày 15/1/1994 của Chính phủ ban hành văn bản qui định về việc giao đất lâm nghiệp các hộ gia đình cá nhân và các tổ chức để sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp.
-  Chỉ thị số 525/TTg của Thủ tướng Chính Phủ về một số chủ trương tiếp tục phát triển kinh tế xã hội miền núi.
-  Dự án đầu tư và chăm sóc Quế huyện Quế Phong tỉnh Nghệ An năm 1997 – 2005.
-  Công văn số 310/CV. UB của UBND huyện Quế Phong gửi UBND tỉnh Nghệ An về việc kiến nghị lập Khu bảo tồn Pù Hoạt với diện tích 67 900 ha.

 Bản quyền Vườn quốc gia Pù Mát
Địa chỉ: Xã Chi Khê, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại/Fax: 038.3873374   Email: vqgpm@hn.vnn.vn
Website sử dụng giải pháp YoMedia Portal