Đăng Nhập        Liên kết Website
 Tin tức
Thông báo: Về việc sử dụng mẫu dấu mới

 Vườn Quốc gia Pù Mát thông báo mẫu dấu mới của Vườn Quốc gia Pù Mát và của Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Pù Mát đến các cơ quan, đơn vị được biết để thuận tiện trong quá trình công tác.

Mẫu dấu mới được sử dụng từ 12/03/2015.

 

Mẫu dấu mới của VQG Pù Mát và Hạt Kiểm lâm VQG Pù Mát

 
Số lượt đọc: 824 -  Cập nhật lần cuối: 18/03/2015
Quay Về
 Bản quyền Vườn quốc gia Pù Mát
Địa chỉ: Xã Chi Khê, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại/Fax: 038.3873374   Email: vqgpm@hn.vnn.vn
Website sử dụng giải pháp YoMedia Portal