Đăng Nhập        Liên kết Website
 Tin tức
Hạt Kiểm lâm Pù Mát triển khai các hoạt động PCCCR và QLBVR

Nhằm đảm bảo công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa hè năm 2013 Hạt Kiểm lâm VQG Pù Mát đã triển khai nhiều hoạt động tập huấn và tuyên truyền nâng cao hiểu biết pháp luật và phòng cháy chữa cháy rừng.

Nhằm quán triệt, phổ biến và hướng dẫn kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác QLBVR, PCCCR và kiểm tra, kiểm soát lâm sản cho cán bộ Kiểm lâm viên để áp dụng vào công việc được giao, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. Từ ngày 29 – 30/5/2013 Hạt Kiểm lâm Pù Mát đã tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các Kiểm lâm viên.

Tại khóa tập huấn, các học viên được tìm hiểu về Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004. Nghị định 09/2006/NĐ-CP quy định về phòng cháy chữa cháy rừng. Quyết định 83/2007/QĐ-BNNPTNT về nhiệm vụ công chức Kiểm lâm địa bàn cấp xã. Quyết định 07/2012/QĐ-TTg ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng. Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản. Thông tư 35/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ. Để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực thanh tra pháp chế, kỹ năng lập biên bản và hoàn thiện hồ sơ xử lý các vụ vi phạm lâm luật, các học viên được tìm hiểu Nghị định 99/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Cũng nằm trong kế hoạch tháng, trong cùng ngày 27/5/2013 Hạt Kiểm lâm Pù Mát phối hợp với các chính quyền địa phương đã tổ chức thành công hai Hội nghị dân vùng đệm nhằm làm tốt công tác tuyên truyền về công tác QLBVR, PCCCR tại hai xã Tam Đình (Tương Dương) và Làng Yên (Môn Sơn).
Hội nghị tuyên truyền tại xã Tam Đình
 
Hội nghị tuyên truyền tại xã Môn Sơn
 
 
Người dân tham gia hội nghị tuyên truyền
 
Hạt Kiểm lâm Pù Mát
 
Số lượt đọc: 1249 -  Cập nhật lần cuối: 10/06/2013
Quay Về
 Bản quyền Vườn quốc gia Pù Mát
Địa chỉ: Xã Chi Khê, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại/Fax: 038.3873374   Email: vqgpm@hn.vnn.vn
Website sử dụng giải pháp YoMedia Portal