Đăng Nhập        Liên kết Website
 Các tuyến tham quan

TT Vườn – Thác Kèm – Đập Phà Lài - Rốn Cô Tiên

Lộ trình: Từ 7h30' - 9h00': Làm thủ tục và tham quan Khu hành chính của Vườn (Trung tâm GDMT, Khu cứu hộ động vật, Vườn thực vật ngoại vi, Vườn ươm...).

Từ 9h00' - 10h00': Lên xe di chuyển vào điểm du lịch Thác Kèm.

Từ 10h00' - 12h30': Tham quan và vui chơi tại Thác Kèm (tắm mát, ăn trưa...)

Từ 12h30' - 13h30': Lên xe di chuyển và tham quan điểm du lịch Rốn Cô tiên.

Từ 13h30' - 15h40': Lên xe di chuyển vào Phà Lài, tham quan, du thuyền tại Phà Lài.

Từ 15h40' - 16h40': Lên xe trở về nhà nghỉ của Vườn

Kết thúc chuyến đi

TT Vườn – Đập Phà Lài – Thăm tộc người Đan Lai

Lộ trình: Từ 7h30' - 8h20': Làm thủ tục và tham quan Khu hành chính của Vườn (Trung tâm GDMT, Khu cứu hộ động vật, Vườn thực vật ngoại vi, Vườn ươm...).

Từ 8h20' - 9h20': Lên xe di chuyển vào đập Phà Lài.

Từ 9h20' - 12h00': Làm thủ tục tại Đồn Biên phòng 555 và di chuyển vào bản Cò Phạt của tộc người Đan Lai.

Từ 12h00' - 14h00': ăn trưa và tham quan tìm hiểu phong tục tập quán, văn hóa của Tộc người Đan Lai.

Từ 14h00' - 16h00': Lên thuyền quay về Đập Phà Lài.

Từ 16h15' - 17h15': Lên xe và quay trở về Vườn.

Kết thúc chuyến đi

TT Vườn – Rừng Săng Lẻ

Lộ trình: Từ 7h30' - 9h00': Làm thủ tục và tham quan Khu hành chính của Vườn (Trung tâm GDMT, Khu cứu hộ động vật, Vườn thực vật ngoại vi, Vườn ươm...).

Từ 9h00' - 10h00': Lên xe di chuyển đi Rừng Săng lẻ.

Từ 10h00' - 16h00': Cắm trại, ăn trưa và đi bộ dã ngoại trong rừng Săng lẻ.

Từ 16h00' - 17h00': Lên xe quay về Vườn.

Kết thúc chuyến đi

TT Vườn – Rừng nguyên sinh

Lộ trình:

TT Vườn – Thác Kèm – Rốn Cô Tiên

 Bản quyền Vườn quốc gia Pù Mát
Địa chỉ: Xã Chi Khê, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại/Fax: 038.3873374   Email: vqgpm@hn.vnn.vn
Website sử dụng giải pháp YoMedia Portal